Marion Stoffels, psychologiepraktijk MoOi

Mijn eigen psychologiepraktijk heb ik opgericht vanuit passie voor mijn vak maar ook omdat in de reguliere zorg steeds meer behandeld wordt volgens protocollen. Ik vind dat ieder mens een uniek individu is en recht heeft om met zorg op maat behandeld te worden.

Ik ga er vanuit dat iedereen de kwaliteiten in zich heeft om met de problemen om te gaan die hij of zij in het leven tegenkomt. Daarbij is ieder persoon in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het genezingsproces. Soms is het echter te lastig om dit ook zelf op te pakken, vaak omdat je het niet geleerd hebt als kind. Als therapeut wil ik je helpen om via je eigen kracht, je eigen weg te vinden. Ik probeer je te stimuleren door het bieden van inzicht en handvatten om naar je mogelijkheden te kijken en andere, nieuwe keuzes te maken in je leven. Mijn basishouding is betrokken en empathisch, direct en transparant, respectvol en niet-oordelend.

Omdat ik geloof in een persoonsgerichte werkwijze beperk ik me niet tot één therapeutische stroming, maar gebruik ik therapieën die passen bij je hulpvraag en je persoonlijkheid. Dit kunnen zijn technieken uit de cognitieve en gedragstherapie, EMDR, inzichtgevende, schema/imaginatietherapie en EFT relatietherapie.

Heb je vragen of wil je hulp, maak dan een vrijblijvende afspraak bij psychologiepraktijk MoOi. Zie mijn website www.psychologiepraktijkmooi.nl 

Marion Stoffels
Psychologiepraktijk MoOi

Mispelbos 24
5066 MB in Moergestel
013 – 513 23 10
06–55512526
info@psychologiepraktijkmooi.nl
psychologiepraktijkmooi.nl