Twan (1951) heeft sinds 1983 een praktijk voor natuurgeneeskundige therapie met als specialisatie paranormale therapie.

Aangesloten bij Het Verbond en ingeschreven bij het RBCZ houdt in dat ik me conformeer aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtreglement voor de natuurgerichte gezondheidszorg van het TCZ.

Natuurgeneeskundige of paranormale therapie
Natuurgeneeskundige of paranormale therapie is een universele, oeroude behandelwijze van ziekten en aandoeningen.

De natuurgeneeskundig of paranormaal therapeut werkt met universele levensenergie en kan daarmee het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest bevorderen. Daarbij is niet het wegnemen van de klacht het belangrijkst, maar het zoeken naar en het behandelen van storingen en blokkades in het energiesysteem van de cliënt.

De therapeut werkt vanuit een holistische visie; de lichamelijke, emotionele en geestelijke conditie van de cliënt worden tegelijkertijd behandeld. Komt het menselijk energiesysteem door het opheffen van storingen of door het ontvangen van helende energie weer in balans, dan brengt dat ook lichaam en geest weer in evenwicht. Dit is vaak het begin van een herstel.

De therapie kan ook aanvullend, naast andere (reguliere en alternatieve) therapieën worden toegepast. Het is een
veilige, natuurlijke behandelwijze.
Op de site van Het Verbond kunt U nog meer informatie vinden: www.hetverbond.eu

Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat een paranormale behandeling ook bij jonge kinderen, dieren en planten objectief aantoonbare effecten heeft; suggestie en placebo-effect verklaren de werkzaamheid van paranormale therapie blijkbaar niet.

Verder wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat zes van de zeven cliënten vinden dat zij baat hebben gehad bij deze therapie. Veel cliënten ervaren na behandeling een duidelijke verbetering van kwaliteit van leven. De therapie kan, in overleg met de behandelend arts, ook ondersteuning bieden bij de afbouw van medicatie voor bijvoorbeeld pijnbestrijding of antidepressiva.De paranormale therapie is sinds 1993 gelegaliseerd en door veel zorgverzekeraars in het vergoedingenpakket opgenomen.

De behandeling
De therapeut kan storingen in het energiesysteem meestal waarnemen en duiden met behulp van intuïtieve of buitenzintuiglijke vermogens als helder weten, helder zien, helder horen, helder voelen, helder proeven en helder ruiken.  De therapeut gaat professioneel, discreet en terughoudend met deze informatie om.

De meest voorkomende manier van behandelen is het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam, terwijl de cliënt (die zich niet hoeft uit te kleden) op een behandeltafel ligt of op een stoel zit. Behandeling op afstand is ook mogelijk.
De cliënt kan de werking van de energie voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. Het kan ook zijn dat hij of zij niets voelt. Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang door werken terwijl men er niets van merkt en het dagelijks leven al lang weer is opgepakt.De duur van een consult varieert van vijftien tot dertig minuten. Het aantal behandelingen verschilt; over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. In dat geval overlegt de therapeut na een aantal behandelingen met de cliënt of voortzetting van de behandeling zinvol en wenselijk is.

Het Verbond
De driehonderd bij Het Verbond aangesloten therapeuten zijn op Hbo-niveau opgeleid. Zij functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van Het Verbond.

Zij zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen en zijn ingeschreven bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hiermee conformeren zij zich aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtreglement voor de natuurgerichte gezondheidszorg van de TCZ.
Het Verbond is medio 2011 ontstaan door fusie van de NFPN, NVGN en VAG; deze beroepsverenigingen hebben enige decennia historie op het gebied van natuurgeneeskunde.

De lokale televisie (Moergestel TV) maakt een reeks interviews met de leden van Natuurlijk Moergestel. Hieronder kun je mijn interview zien:


Twan Verheijen
Paranormaal therapeut

De Hoefkens 9
5066 BX Moergestel
013-5131881
twankh@hotmail.com

Op de site van Het Verbond kunt U nog meer informatie vinden: www.hetverbond.eu